Calendario

CU Scienze Geologiche

Verbale n 1/2024 GdR CdS GEO L34 LM74 CU Scienze Geologiche 19/07/2024
CU di Scienze Geologiche n 5/2024 CU Scienze Geologiche 07/06/2024
Verbale CU GEO n 4/2024 del 14/05/2024 CU Scienze Geologiche 14/05/2024
Verbale CU GEO n 3/2024 del 25/03/2024 CU Scienze Geologiche 25/03/2024
Verbale CU GEO n 2/2024 del 07/02/2024 CU Scienze Geologiche 07/02/2024
Verbale CU GEO n 1/2024 del 10/01/2024 CU Scienze Geologiche 10/01/2024
Verbale n 4/2023 del 27/10/2023 CU Scienze Geologiche 30/10/2023
Verbale n 3/2023 del 30/05/2023 CU Scienze Geologiche 30/05/2023
Verbale n 2/2023 del 26/04/2023 CU Scienze Geologiche 26/04/2023
Verbale n 1/2023 del 08/02/2023 CU Scienze Geologiche 08/02/2023
Verbale n 5 del 24/10/2022 CU Scienze Geologiche 24/10/2022
Verbale n 4 del 12/09/2022 CU Scienze Geologiche 12/09/2022
Verbale n. 3 del 17/06/2022 CU Scienze Geologiche 17/06/2022
Verbale N. 2 del 7/04/2022 CU Scienze Geologiche 07/04/2022
Verbale N. 1 del 31/01/2022 CU Scienze Geologiche 31/01/2022
Verbale N. 8 del 20/12/2021 CU Scienze Geologiche 20/12/2021
Verbale N. 7 del 25 Ottobre 2021 CU Scienze Geologiche 25/10/2021
Verbale N. 6 del 21/09/2021 CU Scienze Geologiche 21/09/2021
Verbale N. 5 del 13/07/2021 CU Scienze Geologiche 13/07/2021
Verbale N. 4 del 30/06/2021 CU Scienze Geologiche 30/06/2021
Pagine
Campusnet SCVSA   |   Versione Mobile
Non cliccare qui!